TPISCNV ‹ Back Next ›

งานแปรรูป คาสไนล่อน / CAST NYLON / เอ็มซีไนล่อน

การนำ CAST  NYLON  ไปใช้งาน

 

- เฟือง (GEAR), บูช (BUSH)

- ลูกล้อ, แบริ่ง

- มูเลย์ (PULLEY)

- แผ่นรองกันลื่น, แผ่นรองตัด, แผ่นรองกันสึก

- ชิ้นส่วนสายพานลำเลียง