TPISCNV ‹ Back Next ›

POM ROD

POLYACETAL (POM) มีลักษณะทางกายภาพ เป็นวัตถุทึบแสงขุ่นมัวคล้ายน้ำนมมีค่า Tensile Strength และ Stiffness ที่สูงจากคุณสมบัติที่แข็งลื่นมีสปริงทนต่อการเสียดสีและยืดหยุ่น ได้ดีในอุณหภูมิที่สูงและต่ำ ซึ่งเป็นปมเด่นของการคงสภาพรูปทรงที่ดี (Dimensional Stability) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปทดแทนเหล็กโดยเฉพาะส่วนประกอบของ เกียร์, ฟันเฟือง ซึ่งมักจะทำจากโลหะซึ่งมีน้ำหนักมากเสียงดัง แล้วต้องการหล่อลื่นด้วยน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการเปรอะเปื้อนและง่ายต่อการสึกกร่อน 
 

คุณสมบัติที่โดดเด่น

  • มีความแข็งแรง และความเหนียว
  • ทนต่อการเสียดสี
  • ทนทานต่อการกระแทกแม้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำๆ
  • มีคุณสมบัติการคงสภาพดี (Stability) ไม่เสียรูปทรงง่าย
  • มีความลื่นไถลดี
  • สัมผัสอาหารได้ เนื่องจากไม่ละลายปนเปื้อนกกับน้ำหรืออาหาร