TPISCNV ‹ Back Next ›

แท่งคาร์บอน กราไฟต์ , CARBON GRAPHITE ROD , แผ่นคาร์บอน กราไฟต์

 

กราไฟต์ คือ รูปแบบหนึ่งของ “คาร์บอน” มีคุณสมบัติที่ดีในการหล่อลื่น

ทนต่อสารเคมีและทนต่อการสึกหรอ มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ

เป็นตัวนำไฟฟ้าและนำความร้อนที่ดีเยี่ยม ทนต่ออุณหภูมิสูงและมีขนาดคงที่

 

คาร์บอน กราไฟต์ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, ยานยนต์, การไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, การรถไฟ, การบิน, อุตสาหกรรมเครื่องแก้วและกระดาษ, เหล็ก, อลูมิเนียม ฯลฯ

 

คาร์บอนกราไฟต์ มีทั้งแบบแท่งและแบบแผ่น

รับสั่งทำชิ้นงาน ขึ้นรูป ตามแบบต่าง ๆ